Protel Bratislava s.r.o.

ProTel Bratislava s.r.o.

Rovniankova 9

851 02 BRATISLAVA

poštový styk:

P.O.BOX 70

850 00 BRATISLAVA 5

Tel/Fax: 02/63813440
E-mail: protel@protelba.sk

...stránka je vo výstavbe...