• kompletné vedenie agendy v sústave Jednoduchého účtovníctva
  • pravidelné mesačné reporty obsahujúce prehľady o príjmoch a výdavkoch,  majetku, záväzkoch, výsledku hospodárenie ako i predbežnej daňovej povinnosti
  • pravidelne, na mesačnej báze aktualizované informácie týkajúce sa výsledkov Vašej podnikateľskej činnosti
  • rady, tipy ako zlepšiť postavenie Vašej podnikateľskej jednotky
  • posúdenie podnikateľských aktivít účtovnej jednotky z hľadiska účtovného i daňového
  • pomoc pri rozvoji podnikania formou poradenstva